• Kontakt: zelen.kom.ff@um.si

Sodelujoči na projektu

Poskusni moduli

Evalvacijska srečanja

_a18059ed-906e-4aaf-a4d4-e5485d45ec58

Brez ustreznega komuniciranja ni realizacije

Pot do trajnostnega razvoja in zelenega gospodarstva in potrebo po teh znanjih je treba ustrezno komunicirati, da zmanjšujemo nerazumevanje ali celo odpor do tem zelenega prehoda in trajnostnosti.

Video predstavitev projekta

Kaj počnemo

Prehod v zeleno družbo ni predstavljiv brez uspešnega komuniciranja podnebne krize (ang. climate communication, nem. Klimakommunikation). Na osnovi tega izhodišča smo zasnovali 5 projektnih aktivnosti:

Aktivnost 1

Pregled raziskav s področja komuniciranja podnebne krize in določitev uporabnosti

Aktivnost 2

Sondiranje in analiza potreb ter stališč delodajalcev

Aktivnost 3

Priprava izobraževalnih modulov za različne ciljne skupine

Aktivnost 4

Implementacija in promocija modulov za različne ciljne skupine

Aktivnost 5

Evalvacije in analize implementacij, ugotavljanje vpliva in predlog vzpostavitve mehanizmov

Pogosto zastavljena vprašanja

Zeleni prehod (angl. “Green transition”) je proces, ki se nanaša na postopno prehajanje gospodarstva in družbe k trajnostnemu načinu življenja in poslovanja, ki je bolj prijazen do okolja. Glavni cilj zelenega prehoda je zmanjšati obremenjevanje okolja in podnebne spremembe ter hkrati izboljšati kakovost življenja ljudi.

Globalno segrevanje (angl. “global warming”) je postopno in dolgoročno povečevanje povprečne temperature Zemljinega ozračja in oceanskih površin. Povečanje temperature je posledica povečane koncentracije toplogrednih plinov v ozračju, ki zadržujejo toploto, ki se sicer izgublja v vesolje.
Celostna samooskrba je več kot vrtičkarstvo in kmetovanje. Vključuje višje ravni zavedanja in kompleksne pristope z upoštevanjem ekosistemov, družbe in odnosov med njimi. Je nadgradnja razumevanja parcialnih izzivov kot so podnebne spremembe, suša, višanje gladine morja…vse to so posledice neskladij.
– Zaradi preživetja na Zemlji,
– zaradi prehranske, energetske varnosti,
– zaradi zagotavljanja ravnotežja na Planetu,
– zaradi pomanjkanja naravnih virov,
– zaradi krožno gospodarskega pristopa,
– Iz ekosistemskih vidikov: ekosistemske storitve,
– zaradi nacionalne varnosti in neodvisnosti,
– za zagotavljanje blaginje ljudi, živali in rastlin ter
– za ohranitev in izboljšanje življenja na Zemlji.

Najnovejše iz našega bloga

Drugo evalvacijsko srečanje Projekta ZELEN.KOM z novinarsko konferenco
  • Blog
  • 7 novembra, 2023

Drugo evalvacijsko srečanje Projekta ZELEN.KOM z novinarsko konferenco

10. 11. 2023 je na Filozofski fakulteti UM potekala novinarska konferenca s predstavitvijo prvega leta projekta ZELEN.KOM, enega izmed 23 pilotnih projektov, ki jih je Univerza v Mariboru pridobila za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0 in dosego kurikularne prenove in spremembe za zeleno, odporno, trajnostno in digitalno povezano univerzo. Navzoče sta nagovorili prodekanica za razvoj in kadre na…

Koroška cesta 160 2000, Maribor, Slovenija

info@fullygreen.com
info@wordpress.com

+92 666 888 0000
+666 888 0000

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.